PRIVACYVERKLARING MSA, MARTIE SLOOTER CONSULTANCY
Martie Slooter Academie en Martie Slooter Consultancy – hierna te noemen MSA – zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
MSA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u of uw werkgever gebruik maakt van de diensten of producten van MSA, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier of contactformulier op de website aan MSA verstrekt. MSA kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres – Gegevens en correspondentie over uw inschrijving/informatieaanvraag – Uw functie – Adresgegevens – Informatie actief door u verstrekt in verband met het uitvoeren van een overeenkomst of het aanvragen van een nieuwsbrief.

WAAROM MSA GEGEVENS NODIG HEEFT
MSA verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u dat verzoekt of wanneer u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. MSA gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans vanwege de inschrijving voor een training bij MSA.

HOE LANG MSA GEGEVENS BEWAART
MSA bewaart uw persoonsgegevens om de doelen uit de overeenkomst te realiseren en als naslagwerk voor een periode van 7 jaar. Dezelfde termijn geldt voor gegevens indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
MSA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of de opdrachtgever, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor vertrouwelijkheid van uw gegevens.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van MSA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MSA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
MSA maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan MSA te kunnen verstrekken.  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MSA heeft hier geen invloed op. MSA heeft Google geen toestemming gegeven om verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@martie-slooter.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
MSA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van MSA maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MSA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MSA op via info@martie-slooter.nl.

8 september 2019
Martie Slooter Academie – Martie Slooter Consultancy
Martie Slooter Naarderstraat 201 1272 NJ Huizen info@martie-slooter.nl M 06-1588 0034