Praktische informatie

 • Voor: leraren, coaches, schoolleiders
 • PO, VO, MBO, HBO
 • Duur: 3 dagen
 • Tijden: 13.30-17.00 uur
 • Trainer: Myrinne van Mierlo i.s.m. Martie Slooter
 • Locatie: regio Utrecht of online (afhankelijk van richtlijnen RIVM)
 • Prijs: € 850,- incl. digitale materialen, koffie/thee

Aanbodcode: 00301-11766
Vakinhoudelijk: 2 uur
(Vak)didactisch: 6 uur
Pedagogisch: 3 uur
Brede professionele basis: 5 uur
Totaal: 16 uur

Training Werken aan 21e -eeuwse vaardigheden in jouw les

Als leraar sta jij met jouw voeten in twee werelden. Jij begrijpt wat er speelt in het onderwijs én de buitenwereld. Die wereld is in beweging. Hoe krijg je de kennis over de veranderingen en aanpassingen en wat betekent dat voor jouw lessen? Wat moeten we leerlingen van nu leren om op de toekomst voorbereid te zijn?

Terugkerende megatrends die invloed hebben op ons onderwijs zijn: technologisering, digitalisering (medialisering), globalisering en individualisering.

In het onderwijs van nu is er veel aandacht aan de 21-eeuwse vaardigheden. 21ste-eeuwse vaardigheden (of 21st century skills) zijn generieke vaardigheden die van belang zijn om burgers klaar te maken voor de toekomst. Wat zijn dat precies, wat hebben burgers en werknemers nodig om niet op enig moment buitenspel te raken?

Clusters van vaardigheden

Terugkerende vaardigheden in de verschillende modellen zijn samenwerking, communicatie, digitale vaardigheden, en sociale & culturele vaardigheden. Daarnaast worden creativiteit, kritisch denken en probleemoplossend vermogen in bijna alle modellen genoemd (Voogt & Pareja Roblin, 2010). Een vrij recente toevoeging is zelfregulatie, vanuit de gedachte dat burgers en werknemers in staat moeten zijn verantwoordelijkheid te nemen en zichzelf aan te passen aan nieuwe omstandigheden (Christoffels & Baay,2016; Onderwijsraad, 2014; SLO, 2014).

De opzet is:

  1. Wat zijn 21e -eeuwse vaardigheden. We maken in de training gebruik van de indeling van de SLO 21e-eeuwse vaardigheden in relatie tot soft skills (en eventueel executieve functies).
  2. Wat doe je al? We starten vanuit onze praktijksituatie en inventariseren vanuit jouw dagelijkse praktijk wat je al doet met de 21e-eeuwse vaardigheden. Welke concrete opdrachten (21ste vaardigheden) geven we nu al aan leerlingen, studenten?
  3. Ontwerpen en/of delen. We gaan concreet aan de slag met het vertalen van opdracht naar vaardigheden en van vaardigheden naar opdrachten. We verzamelen bestaande opdrachten die al voldoen. We leggen een databank aan.
  4. Wat gaan in op het meten van soft skills. We bespreken wat formatief evalueren, formatief waarderen is en hoe je dat doet?