Praktische informatie

Aanbodcode: 00901-03535
Vakinhoudelijk: 8 uur
(Vak)didactisch: 14 uur
Pedagogisch: 6 uur
Brede professionele basis: 4 uur
Totaal: 32 uur

De opleiding tot coach- coach van de zes rollen van de leraar geeft jou de nieuwste kennis over de overzichtelijke leerlijn van de leraar. De zes rollen van de leraar is gebaseerd op de meest actuele, wetenschappelijke inzichten over hoe leerlingen tot leren komen. In deze opleiding gaan we als coach niet alleen in op basiskennis, -vaardigheden en overtuigingen van de leraar als coach, maar werken we ook met de leerlijn van de leraar die in onze praktijk zo voor de hand ligt.  De vijf rollen van de leraar en De Piramide samengebracht in een duidelijk en herkenbare indeling: de zes rollen van de leraar. Aan de slag met leraren die we als coach richting willen geven!