Praktische informatie

  • Voor: Afdelingsleiders, mentoren en docenten brugperiode VO
  • Duur: 4 dagdelen
  • Data: neem contact op met de MartieSlooterAcademie
  • Tijden: 13.30-16.30 uur
  • Locatie: regio Utrecht
  • Prijs: € 740,00 incl. digitale materialen, koffie/thee

wITGhSvIBT
Brede professionele basis: 30 uur
Totaal: 30 uur

Training Determineren kun je leren: van afstroom naar toestroom

Komt het regelmatig voor dat de leerlingen in de middenbouw nog afstromen, met een ongunstig inspectierapport tot gevolg? Zijn leerlingen wel goed voorbereid op de bovenbouw? Of zijn de klachten van bovenbouwcollega’s over neergaand niveau terecht? Met deze training nemen we de determinatie in de school onder de loep en verlaat u de training met een concreet verbeterplan voor uw school.

In deze training is de vraag: wat willen we van de leerlingen weten, op zowel cognitief als sociaal emotioneel gebied, om een juiste determinatiebeslissing te kunnen nemen? De opbouw van de toets (het toetdesign) en inrichting van de toetsen (de toetslijn) komen daarbij aan bod. Daarnaast worden in de training  manieren besproken om de kenmerkende vaardigheden (zoals zelfstandigheid, werkhouding, motivatie) in beeld te krijgen.

U ontdekt waar de verbeterpunten zitten in het determinatieproces van uw school.