Praktische informatie

Aanbodcode: RBOsdd9e4B
Vakinhoudelijk: 8 uur
(Vak)didactisch: 16 uur
Pedagogisch: 6 uur
Brede professionele basis: 10 uur
Totaal: 40 uur

Opleiding docentbegeleider – opleiden in de zes rollen van de leraar niveau 1

De zes rollen van de leraar (2018, Martie Slooter) zijn onmisbaar voor u als docentbegeleider. U weet als geen ander hoe belangrijk en cruciaal de begeleiding is van de starters in het onderwijs. Een optimale begeleiding van startende leraren begint met ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitude vanaf het basisniveau. Ook ervaren leraren hebben soms behoefte aan een opfrismoment waarbij u de Martie Slooter Methode kunt inzetten: een effectief systeem waarmee u een collega volgens een gestructureerde methode binnen korte tijd (weer) op de rails krijgt. Leer hoe u kunt opleiden in de zes rollen van de leraar, op niveau 1.

De Opleiding voor coaches in het onderwijs van Martie Slooter Academie bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Opleiding voor docentbegeleider
 2. Opleiding voor coaches – de basis
 3. Opleiding voor coaches – gevorderd
 4. Opleiding voor coaches – excellent
 5. Opleiding voor coaches – masterclass intuïtie
 6. Opleiding voor coaches – masterclass bipolariteit
 7. Opleiding voor coaches – de zes rollen van de leraar  NIEUW!

In deze vier dagen leert u hoe u collega’s kunt opleiden of begeleiding in hun lespraktijk. Wij werken met de systematiek van ‘De zes rollen van de leraar’. Wat zijn de voorwaarden voor het opleiden en begeleiden van collega’s in de Martie Slooter Methode? Wat kunt u in uw rol als opleider verwachten? Welke basisvaardigheden heeft u nodig om de ander inzicht te geven in het eigen gedrag en om de ander te motiveren om het eigen gedrag aan te passen? U kunt snel aan de slag met het toepassen van de vaardigheden in de praktijk.

Deze training is gericht op het opleiden, trainen en feedback geven en minder gericht op coachen. U bent dus wat directiever maar op de juiste manier.
De Martie Slooter Methode biedt voldoende houvast voor een resultaatgericht begeleidingstraject. De inhoud betreft de vaardigheden van de zes rollen op niveau 1 die in een les effectief zijn:

 • Rol van gastheer: contact maken en houden,
 • Rol van presentator: leiderschapsgedrag en doelen stellen,
 • Rol van didacticus: didactiek, complete instructie
 • Rol van pedagoog: het GUT-model en de correctieladder
 • Rol van afsluiter: het reflecteren op het leerproces.

U leert lessen op grond van uw objectieve waarneming te analyseren en te waarderen zonder te beoordelen. U kunt de kwaliteit van de les inclusief ontwikkelpunten aangeven: ontwikkelingsgericht feedback geven als onderdeel van professioneel handelen.