Praktische informatie

Aanbodcode: c1nN8krHWG
Brede professionele basis: 6 uur
Totaal: 6 uur

Training Beter orde houden in de klas

Het overkomt u wel eens dat u de grip verliest op de klas omdat u geïrriteerd en boos wordt. Hoe krijgt u vanuit uw persoonlijkheid (verbaal en non-verbaal) meer grip op uw klas? Hoe schept u een sfeer waarbij u en de leerlingen zich prettig voelen? Zodat u zich vervolgens meer kan gaan richten op de inhoud van de les.


We richten ons op “de drie pijlers van orde houden”:

  1. Grenzen bepalen en aangeven.
  2. Omgaan met grensoverschrijdend gedrag.
  3. De invloed van je eigen spanning.

Door u bewust te worden van de spanning die u opbouwt in je lichaam, kunnen we u leren dit goed te reguleren. U komt weer tot rust en u blijft in balans. Vanuit die balans reageert u weer authentiek en gepast op de leerling of de klas.