Praktische informatie

  • Voor: leraren in het VO
  • Duur: 4 dagen
  • Data: volgen
  • Tijden: 09.30-16.30 uur
  • Trainer: Angela Spanbroek
  • Locatie: regio Utrecht
  • Prijs: € 1.500,00 incl. digitale materialen, koffie/thee en lunch

PG3GjhnLLr
(Vak)didactisch: 5 uur
Pedagogisch: 6 uur
Brede professionele basis: 14 uur
Totaal: 25 uur

Training Passend onderwijs in het vo

Bij passend onderwijs wordt al snel aan de leerlingen gedacht die eerder naar het speciaal onderwijs gingen en nu binnen het reguliere onderwijs een plek hebben gekregen. Maar moet het onderwijs niet gewoon voor iedereen passend zijn, dus ook voor degenen zonder een “sticker”?

Krijg inzicht in de typen leerlingen met de daarbij behorende behoeften. Ontdek wat voor soort docent u bent met de daarbij behorende wensen, kansen maar ook valkuilen. Weet welke doelen zijn realistisch, haalbaar en nuttig? Sta eens bewust stil bij uzelf, uw leerlingen en uw lesinhoud om in te zoomen en er voor alle partijen het beste uit te halen.


Tijdens deze training gaat u (her)ontdekken wat uw manier van lesgeven is en  hoe u als docent overkomt bij uw leerlingen en collega’s. U start met inzoomen op uzelf. Dit gebeurt niet alleen tijdens de training maar ook in uw dagelijkse praktijk.

Vervolgens gaat u gericht uw leerlingen bekijken: welke type leerlingen zijn er, welke leerbehoefte en leerstijlen hebben zij en hoe kunt u daar het beste mee omgaan?

Tenslotte neemt u de lesinhoud onder de loep: wat laat ik de leerlingen binnen mijn lessen doen, wat leren de leerlingen en zijn de doelen realistisch, haalbaar en nuttig?