Praktische informatie

  • Voor: docenten VO
  • Duur: 1 dag
  • Tijden: 10.00-16.00 uur
  • Trainer: Leon Dingemans
  • Locatie: regio Utrecht
  • Prijs: €375,00 incl. digitale materialen, koffie/thee en lunch

Training Creatieve didactiek

Als vakdocent wilt u goede lessen geven en heeft u mogelijk te maken en rekening te houden met bijzondere leerlingen, grote klassen, opbrengsten, resultaten enzovoort enzovoort. De didactiek die u hierbij inzet, activerend of niet, zult u moeten afstemmen op deze omgeving.

In de training krijgt u panklare mogelijkheden en oplossingen om hier effectief mee om te gaan. Er worden lessen gemaakt waarin we gebruik maken van de opgedane kennis van het ochtenddeel.

Beschrijving van de training: In het ochtenddeel werken we in een creatieve sfeer ( zonder zweefgehalte) en wordt u in hoog tempo en op niveau geïnformeerd over de basistechnieken van het creatief denken. Hierin wisselen denken en doen elkaar af.

In het middag deel past u het geleerde toe op uw eigen lessensituatie voor de komende periode(s).