Praktische informatie

  • Voor: leraren en schoolleiders
  • PO, VO en MBO
  • Duur: 75 minuten
  • Datum: volgt
  • Tijd: volgt
  • Trainer: Martie Slooter
  • Locatie: online
  • Prijs: €

Webinar De zes rollen van de leraar in de digitale omgeving

Leraren ontwikkelen ineens massaal onderwijs op afstand en bieden dit aan. Nu de eerste ervaringen zijn opgedaan, komen de vragen over hoe zij het Leren op afstand meer betekenisvol en effectiever kunnen maken. Leraren krijgen via een interactieve webinarserie de gelegenheid om vanuit meer systematiek te kijken naar een digitale les. Martie Slooter, expert en auteur van De zes rollen van de leraar, gaat in op succesfactoren en op de valkuilen bij het lesgeven op afstand. Je krijgt handvatten voor het integreren van De zes rollen bij lesgeven op afstand.