Praktische informatie

 • Voor: iedereen die werkzaam is in het onderwijs
 • PO, VO, MBO
 • Duur: 3 x 50 minuten
 • Data:
 • Tijd:
 • Coach: Martie Slooter
 • Locatie: thuis/online
 • Prijs: € 180 incl. digitale materialen

Online werkplaats: De zes rollen van de leraar in een digitale omgeving

Leraren en teamleiders zijn op dit moment bezig zich staande te houden in een veranderde werkelijkheid. Dit gaat met vallen en opstaan. Als leraar kun je af en toe in een situatie komen waarvoor je niet zelf meteen een oplossing hebt. De huidige ontwikkelingen zijn nieuw waarbij iedereen op zoek gaat naar oplossingen die concreet en in de praktijk effectief zijn.

Daarom nodigen we je uit om deel te nemen aan de werkplaats. In de werkplaats werk je samen met andere leraren in een groep aan een door jullie gekozen thema en krijg je drie keer informatie over De zes rollen van de leraar in een digitale omgeving. Je wordt daarbij begeleid door Martie Slooter en Eduseries. Alle informatie uit de diverse subgroepen wordt na afloop verzameld en gedeeld.

De structuur van een les en ook een online les, is effectiever als we daarvoor de vijf fasen van de les hanteren zoals beschreven in het boek ‘De zes rollen van de leraar’, Martie Slooter (2018). Deze basiskennis is voor deelname niet noodzakelijk. In dit aanbod wordt wel verwezen naar dit boek, omdat het tips bevat voor het werken in een online omgeving.

Na afloop voor de deelnemer:

 • Heb je verdieping in de aanpak van de zes rollen in jouw eigen situatie vanuit jouw leerdoelen
 • Maak je keuzes passend bij jouw lessituatie
 • Is jouw gedragsrepertoire uitgebreid, doorbreek je vaststaande routines, wordt jouw concrete handelen in een digitale omgeving sterker
 • Heb je concrete informatie over De zes trollen van de leraar in een digitale omgeving
 • Heb je De zes rollen van de leraar gekoppeld aan digitale mogelijkheden
 • Heb je concrete tips voor ICT vaardigheden
 • Heb je samengewerkt met experts en met leraren in een professioneel netwerk
 • Heb je een concreet stappenplan om de komende tijd mee aan de slag te gaan