Praktische informatie

  • Voor: iedereen die werkzaam is in het onderwijs
  • PO, VO, MBO
  • Duur: per gesprek 60 minuten
  • Data en tijd: in overleg
  • Coach: Martie Slooter
  • Locatie: online via Zoom, Meet of Teams .
  • Prijs: afhankelijk van het tijdpad. Vraag naar de mogelijkheden.

Individueel coachingsgesprek

Hoe gaat het met je?

Goed?

In ons dagelijks leven zijn dit ‘normale’ vragen die we bijna gedachteloos stellen. Luisteren we naar het antwoord of gaan we gewoon door met onze eigen werkelijkheid?
Iedereen komt weleens in een situatie waarin je niet volmondig ‘ja, goed!’ kunt zeggen op de vraag hoe het met je gaat. Het kan zijn dat je iets ervaart wat je bezighoudt. Dat kan zijn in je werk, in je functioneren, in jouw overtuigingen, wie je wilt zijn, wat voor jou belangrijk is of met betrekking tot ervaringen en de gevoelens daarbij.

Je bent op zoek naar een situatie waarin je weer meer zelf aan het stuur staat. Of zoals Arnold Cornelis (1995) zei: “Een mens kent geluk in de mate waarop hij zijn leerproces zelf kan sturen, daarbij luisterend naar zijn gevoel.”

Coaching levert jou het instrumentarium op waarmee je je eigen leren en ontwikkeling kan sturen in de door jou gewenste richting.
Jouw coach werkt vanuit het gedachtegoed uit: Het geheim van een goede coach, Martie Slooter (2010).

We starten met een intakegesprek. Daarin bespreken we wat je wilt inbrengen. Aan de hand daarvan maken we een tijdpad.