Praktische informatie

  • Voor: iedereen die werkzaam is in het onderwijs
  • PO, VO, MBO
  • Duur: 1 x 60 minuten
  • Data en tijd: in overleg
  • Coach: Martie Slooter
  • Locatie: online via Zoom, Skype, Meet, Teams e.d.
  • Prijs: € 140,00

Individueel coachingsgesprek

Hoe gaat het met je?

Goed?

In ons dagelijks leven zijn dit ‘normale’ vragen die we bijna gedachteloos stellen. Luisteren we naar het antwoord of gaan we gewoon door met onze eigen werkelijkheid?
Iedereen komt weleens in een situatie waarin je niet volmondig ‘ja, goed!’ kunt zeggen op de vraag hoe het met je gaat. Het kan zijn dat je iets ervaart wat je bezighoudt. Dat kan zijn in je werk, in je functioneren, in jouw overtuigingen, wie je wilt zijn, wat voor jou belangrijk is of met betrekking tot ervaringen en de gevoelens daarbij.

Je bent op zoek naar een situatie waarin je weer meer zelf aan het stuur staat. Of zoals Arnold Cornelis (1995) zei: “Een mens kent geluk in de mate waarop hij zijn leerproces zelf kan sturen, daarbij luisterend naar zijn gevoel.”

Coaching levert jou het instrumentarium op waarmee je je eigen leren en ontwikkeling kan sturen in de door jou gewenste richting.
Jouw coach werkt vanuit het gedachtegoed uit: Het geheim van een goede coach, Martie Slooter (2010).

In dit coachingsgesprek van 60 minuten komen thema’s aan bod die jij zelf inbrengt.