OBJECTIEF DOCENTEN OBSERVEREN

Met de Zes rollen-app geef je eenvoudig ontwikkelgerichte feedback. Het helpt de docent met het opstellen van het persoonlijk ontwikkelplan. Daarnaast krijg je met de Zes rollen-app overzicht van de leskwaliteit op persoonlijk niveau, teamniveau en schoolniveau. Lees meer…

DE ZES ROLLEN VAN DE LERAAR OP JOUW SCHOOL

Hoe zorg je voor onderwijsverbetering op jouw school? Download hier de flyer.

MARTIE SLOOTER’S BESTSELLER

Bestel hier het boek De zes rollen van de leraar van Martie Slooter.

INTERVISIEKAARTEN

Wat doe je als de les rommelig verloopt of als leerlingen niet
vooruit te branden zijn?
Met deze kaarten kom je in intervisiebijeenkomsten tot
de kern van lastige lessituaties. Lees meer…

NIEUWSBERICHTEN

HET LESOBSERVATIEFORMULIER

SUCCESVOLLE STUDIEDAG: COACHEN IN EEN FLEXMODEL!

Na het invoeren van het flexmodel heeft een school Martie Slooter gevraagd om de docenten binnen dat model vaardiger te maken. Met de inzet van 2 trainers en 2 acteurs hebben we deze studiedag vorm gegeven met thema’s als: Wat moeten leerlingen kunnen om een ‘juiste’ keuze te kunnen maken tussen de studie-, werk-, vakflex?

Wat hebben we als docenten te doen in de les en in de coachingsgesprekken om dit proces effectief te begeleiden?

Vervolgens zijn we gaan verkennen waaraan een coachingsgesprek moet voldoen. Welke doelen kan de leerling zoal stellen, hoe stelt hij zijn doelen en hoe laten we hem daarop reflecteren? En tot slot hoe kunnen we de leerling begeleiden zodat hij zijn doelen gaat behalen? Meer weten? Bel.

DE KRACHT VAN DE ZES ROLLEN

MARTIE SLOOTER OP RTL-Z