WEBINAR GAAT DEFINITIEF DOOR!
UIT DE SCHOOL GEKLAPT: HOE ZORG JIJ VOOR MEER ENERGIE EN BALANS?

Geef je les in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo en wil je niet meer uitgeput aan de vakantie beginnen? Wil je door de week energieker zijn en zonder stress kunnen genieten van je weekend en de vakanties? Speciaal voor leraren in het primair-, voortgezet onderwijs of mbo is er woensdag 1 december om 16 uur een gratis live webinar vol praktische tips en tools door Vera Daalderop.

ZES ROLLEN VAN DE LERAAR OP JOUW SCHOOL
Hoe zorg je voor onderwijsverbetering op jouw school? Download hier de folder.

Implementeren De Zes rollen van de leraar van Martie Slooter

MARTIE SLOOTER’S BESTSELLER
De vijfde druk van het boek De zes rollen van de leraar van Martie Slooter is uit.

Nieuwsberichten

Nationaal Onderwijs Programma
Wat, hoe en wanneer!

HEEL VEEL TIPS VOOR ONLINE LESGEVEN
Lees hier het nieuwe blog

STARTSHEET
Download hier het startsheet voor je online les

INTERVISIEKAARTEN
Wat doe je als de les rommelig verloopt of als leerlingen niet vooruit te branden zijn?  Met deze kaarten kom je in intervisiebijeenkomsten tot de kern van lastige lessituaties. Lees meer…

MARTIE SLOOTER OP RTL-Z

Inschrijven Demo zes rollen-app
op 10 september 2021 om 16.00 uur (kosteloos)

DE KRACHT VAN DE ZES ROLLEN VAN DE LERAAR

HET LESOBSERVATIEFORMULIER

SUCCESVOLLE STUDIEDAG: COACHEN IN EEN FLEXMODEL!

Na het invoeren van het flexmodel heeft een school Martie Slooter gevraagd om de docenten binnen dat model vaardiger te maken. Met de inzet van 2 trainers en 2 acteurs hebben we deze studiedag vorm gegeven met thema’s als: Wat moeten leerlingen kunnen om een ‘juiste’ keuze te kunnen maken tussen de studie-, werk-, vakflex? Wat hebben we als docenten te doen in de les en in de coachingsgesprekken om dit proces effectief te begeleiden?

Vervolgens zijn we gaan verkennen waaraan een coachingsgesprek moet voldoen. Welke doelen kan de leerling zoal stellen, hoe stelt hij zijn doelen en hoe laten we hem daarop reflecteren? En tot slot hoe kunnen we de leerling begeleiden zodat hij zijn doelen gaat behalen? Meer weten? Bel.