MARTIE SLOOTER ACADEMIE
Trainingen voor de ontwikkeling van leraren, leidinggevenden en coaches.

MARTIE SLOOTER’S BESTSELLER
De vijfde druk van het boek De zes rollen van de leraar van Martie Slooter is uit.

Nieuwsberichten

WAT ZIJN DE SUCCESFACTOREN VAN EEN ONTWIKKELTRAJECT?

Lees over de ervaringen van Martie Slooter in het afgelopen jaar met ontwikkeltrajecten op verschillende scholen…

NIEUW : INTERVISIEKAARTEN

Wat doe je als de les rommelig verloopt of als leerlingen niet vooruit te branden zijn?  Met deze kaarten kom je in intervisiebijeenkomsten tot de kern van lastige lessituaties. Lees meer…

MARTIE SLOOTER OP RTL-Z

ONLINE CURSUS DE ZES ROLLEN VAN DE LERAAR

HET LESOBSERVATIEFORMULIER

SUCCESVOLLE STUDIEDAG: COACHEN IN EEN FLEXMODEL!

Na het invoeren van het flexmodel heeft een school de MSA benaderd om de docenten binnen dat model vaardiger te maken. Met de inzet van twee trainers en twee acteurs hebben we deze studiedag vorm gegeven. We hebben thema’s besproken zoals: Wat moeten leerlingen kunnen om een ‘juiste’ keuze te kunnen maken tussen de studie-, werk-, vakflex? Wat hebben we als docenten te doen in de les en in de coachingsgesprekken om dit proces effectief te begeleiden?

Vervolgens zijn we gaan verkennen waaraan een coachingsgesprek zoal moet voldoen. Welke doelen kan de leerling zoal stellen, hoe stelt hij zijn doelen en hoe laten we hem daarop reflecteren? En tot slot hoe kunnen we de leerling begeleiden zodat hij zijn doelen gaat behalen?

In het middagdeel hebben we met de acteurs  de rol van coach met voorbeelden uit onze eigen praktijk leren toepassen.
Na afloop was de balans: we hebben met elkaar resultaten bereikt, afspraken gemaakt, ruimte ervaren en vooral veel plezier gehad. Het was een mooie dag! Geïnteresseerd? Bel.