Praktische informatie

 • Voor: coaches en intern begeleiders in het onderwijs
 • PO, VO, MBO
 • Duur: 1 jaar (gebruik voor 365 dagen)
 • Coach: Martie Slooter
 • Prijs: € 364,- voor jezelf en drie te coachen collega’s. Inclusief installatie, handleiding, interpreteren van de rapportages en twee online begeleidingsgesprekken. En het boek De zes rollen van de leraar (2018).
 • Neem contact op voor de mogelijkheden.

Nieuw: de Zes rollen-app© voor de coach / IB-er

Krijg inzicht in en grip op lesgeven en de persoonlijke ontwikkeling van de leraren die jij coacht met de Zes rollen-app©.

Check als coach of IB-er methodisch de lessen waar, wanneer en zo vaak je wilt.

De Zes rollen-app© geeft jou als coach of intern begeleider inzicht waar de leraar die je coacht staat in de verschillende rollen van het lesgeven én met welke concrete stappen hij zijn lessen kan verbeteren. Jij observeert de lessen met jouw app, waar, wanneer en zo vaak je zelf wilt. Concreet: jij kunt op jouw eigen school en zelfs op andere scholen met jouw app leraren observeren.

Na de lesobservatie geeft de app je een overzichtelijke rapportage waarmee je de leraar ontwikkelingsgerichte feedback kunt geven. De leraar kan met zijn ontwikkelplan zich verder ontwikkelen naar dat hogere niveau. De rapportage kan in onderling overleg ook zichtbaar gemaakt worden voor de leidinggevende. De app geeft inzicht waar je met de leraar aan werkt, hoe de leraar zich in de afgelopen periode heeft ontwikkeld en wat zijn volgende stappen zijn.

De app werkt volgens de methode van De zes rollen van de leraar (Martie Slooter, 2018). Uniek aan deze app is dat het lerarengedrag gekoppeld is aan het leerlinggedrag. Daardoor kun je met de leraar eenvoudig reflecteren op zijn effectiviteit. Jullie krijgen met deze methode objectief inzicht in waar de leraar staat in de verschillende rollen van het lesgeven. De app laat ook zien wat de indicatoren zijn voor de leraar als coach. Essentieel als een school zich wilt ontwikkelen richting het coachen van leerlingen.

Alle observaties worden gepresenteerd in een rapportage. De rapportage geeft jou en de leraar inzicht in de kwaliteit van zijn manier van lesgeven. Zelfs leerlingen kunnen via een koppeling met de app feedback geven op de effectiviteit van hem als leraar en het lesgeven. Op elke rol zien jullie dan heel concreet wat hij stap voor stap kan doen om zich te verbeteren. Dat geldt voor de starter maar ook voor de ervaren docent die blijft werken aan zijn vakmanschap.

 • Het is zichtbaar waar de leraar staat in de verschillende rollen van het lesgeven.
 • Het is zichtbaar met welke stappen de leraar zich kan ontwikkelen naar het volgende niveau.
 • Jullie zien de vorderingen tijdens de periode dat je de app gebruikt.
 • Je gebruikt de app waar en wanneer je wilt.
 • In onderling overleg kan eventueel de leidinggevende inzicht krijgen in het niveau en de ontwikkeling van de leraar.

Deze app geeft inzicht in bijvoorbeeld:

 • Waarom de les bij de ene klas goed loopt en bij de andere klas een stuk minder en hoe hij dat kan verbeteren.
 • Hoe de leraar omgaat met lastig gedrag.
 • Hoe de leraar bijvoorbeeld beter contact kan maken met zijn leerlingen.
 • Hoe de leraar in de verschillende rollen alle leerlingen aandacht geeft.
 • Hoe de leraar een les opbouwt en daar flexibel mee om kan gaan.
 • Hoe de leraar een volgende stap maakt om zijn pedagogische/ didactische vaardigheden te verbeteren.
 • Hoe de leraar zich de rol van coach eigen kan maken.
 • Hoe de leraar zichzelf evalueert in relatie tot de lessen die hij geeft.
 • Hoe zijn leerlingen hem beoordelen.

Resultaten

Gedurende het jaar dat je de app gebruikt:

 • Coach jij een zelfverzekerde leraar die grip heeft op zichzelf in interactie met de leerlingen.
 • Heeft hij inzicht op zijn ontwikkeling als leraar en weet hij hoe hij dat kan verbeteren.
 • Heeft hij zich ontwikkelt in de verschillende lesfasen.
 • Heeft hij inzicht in de kwaliteit van de interactie tussen hem en de leerlingen.
 • Kan hij zelf reflecteren omdat hij de systematiek van lesgeven begrijpt.

Hoe werkt het:

 • Neem contact op met Martie Slooter om te bepalen voor hoeveel collega’s je de Zes rollen-app © wilt inzetten en voor welke school of scholen.
 • Na aanmelding ontvang je een unieke inlogcode.
 • Je ontvangt instructies en een handleiding voor de app.
 • Voor de start hebben we een online afspraak zodat je weet hoe je met de app lessen kunt observeren, hoe de leraar zichzelf kan evalueren en hoe jullie de rapportages moeten interpreteren. Tevens hoe de leraar leerlingenquêtes kan uitzetten.
 • Je bepaalt zelf wanneer, welke en hoe vaak je lessen observeert en invoert in je app.
 • Per leraar zie je in jouw app overzichtelijk wat het niveau is in de verschillende rollen van het lesgeven.
 • Je krijgt inzichtelijk hoe je de ander stap voor stap naar een hoger niveau brengt.
 • Je kunt overzichtelijke rapportages maken met je app. Makkelijk te gebruiken bij de nabespreking met de leraar en eventueel zijn leidinggevende.