NIEUWSBRIEF JUNI 2021
INTERVENTIES DIE U KUNT INZETTEN MET GELD UIT HET NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS NA CORONA

Gemiddeld effect Interventie Resultaat met De zes rollen van de leraar
3 mnd Individuele instructie Leraren kunnen maatwerk leveren binnen een klassenstructuur. Zij passen de kennis en vaardigheden uit De zes rollen van de leraar toe.
4 mnd Instructie in kleine groepen Leraren zijn in staat om effectieve instructie te geven in kleine groepen op grond van o.a. ondersteuningsbehoeften. Differentiëren dus op grond van allerlei verschillende behoeften.
7 mnd Directe instructie Leraren zijn in staat een keuze te maken tussen ADI, EDI, IGDI en de instructie te laten aansluiten bij de instructiebehoefte van de leerlingen.
8 mnd Feedback Leraren zijn in staat de leerling informatie te geven over de taak, het leerproces, zelfregulatie en zelfniveau. Of geven feedup, feedback en feedforward.

Leraren zijn in staat om formatief handelden in de les effectief in te zetten.

Leraren kunnen formatief waarderen zodat de leerling tijdens het leerproces meer te weten komt over zichzelf en daarin keuzes kan maken.

(Leraren kunnen elkaar feedback geven door middel van de Zes rollen-app)

7 mnd Welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen bevorderen Leraren kunnen de theorie van Deci & Ryan toepassen.

Leraren passen de zes rollen effectief toe waardoor er een veilig leerklimaat ontstaat. Een gezond pedagogisch klimaat waarin geleerd kan worden.

7 mnd Metacognitie en zelfregulerend leren Leraren zijn in staat de leerlingen te ondersteunen bij metacognitie en zelfregulerend leren, zodat zij leerlingen zelf concreter laten nadenken over hun leerproces.

Leraren zorgen ervoor dat de leerlingen weten, begrijpen en leren, leren leren en zichzelf motiveren.

5 mnd Samenwerkend leren Leraren zijn in staat werkvormen aan te bieden waarin leerlingen samenwerken. De werkvormen passen bij hun doelgroep, de inhoud en leerdoelen.
1 mnd Onderwijsassistenten/instructeurs Opleiding voor onderwijsassistenten/instructeurs in De zes rollen van de leraar.

Duurzamer maken?
In de MSA is werken aan duurzaamheid onderdeel van het traject. Naast trainingen is de focus op transfer van het geleerde en de borging van het nieuwe gedrag. Met behulp van De zes rollen van de leraar is het mogelijk om aan te sluiten bij de ontwikkeling van de leraar, bij de korte en de lange termijn. Met het inzetten van de Zes rollen-app weten u en de leraar waar hij in zijn ontwikkeling staat en wat de zone van naaste ontwikkeling is. De doorlopende leerlijn biedt u de handvatten om ervoor te zorgen dat leren en ontwikkelen de norm wordt.

Hoe gaat u het gemiddeld effect meten?
Veelal doen we dat in het onderwijs aan de hand van wat de leraar doet. Met de Zes rollen-app zet u een objectief instrument in dat naast het lerarengedrag ook naar het effect op de leerlingen kijkt: wat zien we aan het leerlinggedrag zodat we ZIEN (en dus meten) wat het effect is van de interventie. Wij gaan vooraf in gesprek over welk leerlinggedrag van de doelgroep we als resultaat van de interventie willen aanmerken.

Hoe weet ik wat mijn docenten aankunnen, willen ontwikkelen?
Met behulp van de Zes rollen-app organiseren we een nu-meting. De objectieve resultaten maken inzichtelijk wat de kwaliteit is van de interactie tussen de leraar en zijn leerlingen, en geven aan wat de stand van het onderwijs schoolbreed, per team, per sectie en ook per leraar is. Het is belangrijk daarbij aan te sluiten zodat iedereen zich verder kan ontwikkelen binnen de zone van naaste ontwikkeling. We zijn tenslotte allemaal verschillend.

Hoe meet ik de resultaten?
In de Zes rollen-app staan indicatoren die op vier niveaus te koppelen zijn de interventie. Inclusief leerlingengedrag als resultaat van de effectiviteit van de leraar. Uniek in Nederland, inzichtelijk en digitaal.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Martie Slooter