NIEUWSBRIEF MEI 2021
NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS NA CORONA

Veel scholen zijn op dit moment actief bezig met het NPO. Het NPO is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona.

Het is zo volstrekt logisch om bij de leraar te beginnen.
Daarmee verbeteren we echt de kwaliteit van het onderwijs, de leerresultaten en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
De Martie Slooter Academie zet bij de NPO-trajecten (voor PO en VO), De zes rollen van de leraar in. Elke leraar herkent zich in de objectieve beschrijvingen van leraargedrag ongeacht de schoolsoort (PO, VO maar ook MBO, HBO) en schooltype (openbaar, bijzonder, algemeen bijzonder).

Gedefinieerd en gewenst leerlingengedrag
Niet onbelangrijk bij het verbeteren van het onderwijs is dat we per schoolsoort en schooltype ook gedefinieerd en gewenst leerlingengedrag willen waarnemen. Het succes van een leraar in de klas lezen we namelijk af aan leerlingen gedrag. Met de zes rollen van de leraar weet de leraar hoe goed hij is en of zijn les goed is voor zijn doelgroep.

We hebben met de zes rollen de handvatten om de kwaliteit van de lessen te verbeteren, omdat we gemeenschappelijke taal ontwikkelen voor starters, ervaren leraren en leraren met veel ervaring: het resultaat van jarenlange lesobservaties en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoeksresultaten. We werken aan een duurzame ontwikkeling.

In het NPO voor uw school zou u de focus moet leggen op waar het allemaal begint: de leraar in de klas.