Blog september 2016
Hoe verbetert u de schoolresultaten dit jaar?

Lesbezoeken, lesbeoordelingen, coachen en ontwikkelen: u staat er niet alleen voor!

We zijn weer begonnen. Ik wens u een goed en stevig onderwijskundig jaar! Hoe werken we dit jaar aan de verbetering van de leerresultaten op uw school?

Op dit moment worden alle nieuwe collega’s op uw school ingewerkt door hun begeleiders en gaan ze vol goede moed aan de slag. Die begeleiding van nieuwe leraren is erg belangrijk. Ik schreef hierover in mijn vorige blog. De volgende stap volgt verderop dit najaar voor alle leraren: de lesbezoeken en lesbeoordelingen. Een krachtige en prachtige manier om de leerresultaten en het werk- en leerplezier op uw school te behouden en zelfs te vergroten. Uit onderzoek is gebleken dat structurele feedback door middel van lesbeoordeling bijdraagt aan de kwaliteit van het primaire proces (Hattie, J. 2012. Visible Learning).

Hoe zorgen goede lesbeoordelingen voor succes op uw school?

  • Goede voorbereiding is het halve werk. Begin er op tijd mee aan het begin van het schooljaar.
  • Zorg voor een duidelijk profiel van de leraar/docent op uw school en van elke nieuwe individuele leraar/docent.
  • Zorg dat u in de school werkt met één beproefde manier voor het beoordelen van lessen. Die systematiek geeft structuur aan de lesbeoordeling en geeft inzicht in de positieve punten en verbeterpunten van de individuele docent/leraar en een totaaloverzicht van de scholingsbehoeften van alle krachten samen. Deze benadering helpt u met uw scholingsbeleid en de besteding van de budgetten hiervoor.
  • U en uw collega’s’ werken met een duidelijk lesbeoordelingsformulier waarmee de kwaliteiten en verbeterpunten van de leraar/docent inzichtelijk worden gemaakt voor alle betrokkenen.
  • Zorg dat alle collega’s op uw school weten hoe de lesobservatieformulieren werken en wat de school van uw collega’s verwacht. Alle gesprekken rondom functioneren en reflectie zijn gebaseerd op deze uitgangspunten.
  • Zorg voor inbedding van de methodiek in het inwerken van nieuwe collega’s op uw school. Goede voorlichting en concrete afspraken over lesbezoeken en lesbeoordeling.
  • Zorg ervoor dat de beoordelingen in november ontwikkelingsgericht zijn geformuleerd.
  • Zorg voor een veilige omgeving waarin geleerd kan en mag worden. Niemand is perfect en iedereen kan leren.
  • Zorg ervoor dat de lesbeoordelaars getraind zijn in het geven van goede feedback. Incorrecte feedback kan alle inspanningen die gedaan zijn voor het implementeren van de methodiek in de school in een klap teniet doen.

Een frisse start met een mooi aanbod van de Martie Slooter Academie
Een frisse start nodig om aan de slag te gaan met lesbeoordelingen? Neem dan contact met me op om de systematiek rondom het beoordelen van lessen door middel van “De vijf rollen van de leraar” en “De Piramide” van Martie Slooter samen te verkennen. Een beproefde manier die al in veel scholen tot succes heeft geleid. Ik kan u er alles over vertellen.

Martie Slooter Academie
Training Beoordelen van en feedback geven aan leraren

In deze training krijgt u bijvoorbeeld antwoord op de vragen:
– Hoe beoordeelt u een collega die al wat langer lesgeeft?
– Welke beoordeling krijgt een startende docent net van de opleiding als hij in november niet differentieert?
– Hoe beoordeelt u een leraar die in februari die een les niet goed kan afronden.
– Hoe beoordeelt u een leraar die niet aantoonbaar volgens de methode lesgeeft maar de leerlingen zijn enthousiast en halen hoge cijfers?
– Welke verschillen wilt u waarnemen tussen november en februari? Of zijn er geen verschillen mogelijk?
– Een leraar met ervaring geeft in november aan dat de coaching wel kan stoppen. Wat doet u?

Benieuwd naar de antwoorden? Schrijf u dan snel in. U leert objectief waarnemen U leert wat we in de lessen mogen verwachten van een starter, een zij-instromer en ervaren leraar. U leert feedback te geven op concreet waarneembaar gedrag door dat gedrag te benoemen. Bovendien ontvangt het nieuwste lesobservatie-formulier.
U zult versteld staan!