Blog november 2016
Lesbezoeken, lesbeoordelingen, coachen en ontwikkelen: u staat er niet alleen voor!

In de trainingen over lesbeoordelingen en lesbezoeken krijg ik regelmatig vragen die duidelijk maken hoe weerbarstig de onderwijspraktijk is. En de antwoorden zijn vaak zo eenvoudig.

Hoe zorg ik ervoor dat leraren minder huiverig zijn voor lesbezoeken en voor feedback op hun functioneren?

Feedback krijgen van de leidinggevende gebeurt natuurlijk niet alleen in het onderwijs. Sporters zijn gewend bij elke training feedback te krijgen om zo tijdens de wedstrijd optimaal te presteren. Als een leerling een baan bij Albert Heijn accepteert, krijgt hij direct in de eerste week feedback op zijn functioneren, hierdoor weet hij wat er precies van hem wordt verwacht.

Uiteraard is een lesbezoek door de leidinggevende een spannende aangelegenheid. Als leidinggevende is het belangrijk vooraf de verwachtingen te managen.

  • Leg vooraf duidelijk uit waarom het lesbezoek plaatvindt.
  • Leg precies uit waarop feedback zal worden gegeven.
  • Leg uit wat het verschil is tussen lesbezoek in het kader van beoordelen en het lesbezoek in het kader van ontwikkeling.
  • Bespreek hoe het proces zal verlopen, wie aanwezig zal zijn en wie welke rol heeft.
  • Geef altijd aan dat het een proces is waarin u samen optrekt met hetzelfde doel, namelijk goed onderwijs en oog voor de mogelijkheden voor ontwikkeling van de leraar.

Hoe zorg ik ervoor dat de feedback na een lesbezoek vooral ontwikkelingsgericht wordt ervaren?

De gesprekken in de gesprekcyclus kunnen beoordelend of ontwikkelingsgericht zijn, net als de nabesprekingen van de lesbezoeken. Beoordelen van het functioneren van de leraar is bijvoorbeeld nodig voor het verkrijgen van een vaste aanstelling, het verkrijgen van een LB-, LC- of LD-functie of wanneer de leraar een verplicht coachingstraject heeft doorlopen. In alle andere gevallen is er sprake van het bespreken van de volgende stap in de ontwikkeling van de leraar. Toch voelt het voor hem waarschijnlijk niet zo. Hij ervaart een beoordeling. In dat geval zal de leidinggevende opnieuw bovengenoemde stappen moeten doorlopen en moeten onderzoeken of zijn feedback ontwikkelingsgericht is.In de praktijk blijkt dat er uiteindelijk gewenning voor het ontvangen van feedback optreedt als er collega’s op lesbezoek komen.

Waar haal ik als leidinggevende de tijd vandaan voor lesbezoeken en de tijdrovende follow up daarvan?

Na het lesbezoek zijn zowel de kwaliteiten als ook de ontwikkelpunten benoemd. Een succesvolle ontwikkeling van de leraar is vaak een intensief traject en hangt niet alleen af van de leidinggevende. Als leidinggevende bent u namelijk niet de coach van de leraar. Wat wel van u wordt verwacht is coachend leiderschap: u ondersteunt hem om doelen te behalen door samen te reflecteren en u laat de leraar daarbij vooral eigenaar zijn van zijn eigen ontwikkeling. Het echte coachen van de gedragsverandering, het opleiden en het monitoren van de ontwikkeling laat u over aan de coach.

Goede coaches op uw school zijn dus dubbel belangrijk: voor de ontwikkeling van de leraar en voor de leidinggevende voor het delegeren van een groot deel van de follow up uit de lesbezoeken.

Leraren laten opleiden tot excellente coaches is fundamenteel voor de professionele leercultuur op de school. In de komende jaren wordt van scholen nog betere begeleiding verwacht van starters: de zogenaamde inductieprogramma’s. Bovendien kunnen goed opgeleide coaches ingezet worden voor het begeleiden van de ontwikkeling van meer ervaren collega’s.

Lesbezoeken, lesbeoordelingen, coachen en ontwikkelen: leraar, coach en leidinggevende trekken samen op. U staat er zeker niet alleen voor in de lerende organisatie!

Martie Slooter Academie:

  • Training Beoordelen van en feedback geven aan leraren
  • Start nieuwe Opleiding Docentopleider
  • Start Opleiding voor coaches – de basis
  • Incompany mogelijkheden bespreken voor uw school: bel of mail