Praktische informatie

Aanbodcode: 00401-11261
(Vak)didactisch: 2 uur
Pedagogisch: 1 uur
Brede professionele basis: 2 uur
Totaal: 5 uur

Bekijk hier het nieuwe lesobservatieformulier volgens de systematiek van De zes rollen van de leraar – niveau 1. Alle nieuwe formulieren voor alle niveaus (startende, gevorderde, excellente leraar en coach) inclusief het leerlinggedrag vindt u terug in de Zes rollen app.

Training Beoordelen van en feedback geven aan leraren

Om leerresultaten te verbeteren op uw school is het belangrijk uw leraren en hun lessen goed te kunnen beoordelen. Goed beoordelen is onlosmakelijk verbonden met feedback geven. Hoe dan? Een professionele beoordeling is meer dan een oordeel. Het levert inzicht in wat goed gaat en welke verbeterpunten er nog zijn. Dat is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de leraar en uw school als lerende organisatie.

Deze eendaagse training geeft u de volgende handvatten. U kunt voortaan objectief een oordeel geven over het concreet waarneembaar gedrag van de leraar, zijn interactie met de leerlingen en de kwaliteit van zijn lessen. U leert dat zo formuleren dat uw relatie met hem of haar niet onder druk gezet wordt. Kortom: Het vertalen van het waarneembare gedrag naar ontwikkelingsgerichte feedback is een belangrijk onderdeel van de training.

Reacties deelnemers:

  • Martie Slooter heeft een enorme ervaring in het onderwijs die ze heel effectief inzet.
  • Het concept van de Zes rollen van de leraar is heel herkenbaar en in elke schoolpraktijk toe te passen.
  • Door deze training zijn we geprikkeld om het nieuwe boek goed te bestuderen en toe te passen bij lesbeoordelingen. 
  • Het oefenen met praktijkvoorbeelden helpt om de  beoordelingsschema’s te hanteren.
  • De inhoud van de cursus was prima: eerst een stukje theorie, herhaling van de 5 rollen en waar past de zesde hier in. Netjes onderbouwd door wetenschappelijke theorie en duidelijke grafieken. Interactie met de groep was goed. Kort bondig, verhelderend en interactief. Je hebt hier echt iets aan.
  • De “Zes rollen van de leraar” is een uniek instrument om zowel docenten inzicht te geven in hun eigen functioneren als voor managers om het team op de juiste wijze te begeleiden. Je krijgt handvaten om deze zaken concreet in de praktijk toe te passen. Onmisbare informatie voor iedere school.
  • In deze training krijg je de tools om samen met de docent een les te bespreken. Daarbij krijg je een gemeenschappelijke taal om objectiever een gevoel of waarneming te verwoorden. En de “Zes rollen” hebben ook ervaren docenten heel wat te bieden. 

Het beoordelen van lessen en leraren en het ontwikkelingsgericht feedback geven zijn vaardigheden die u in een dag onder de knie krijgt. Het is belangrijk dat u zich bij het beoordelen niet laat leiden door uw gevoel of een eventuele vooringenomenheid. Een objectief oordeel is gebaseerd op concreet waarneembaar gedrag. De systematiek van De zes rollen van de leraar (2018, Martie Slooter) gaat u hierbij helpen. Nog nooit was beoordelen zo eenvoudig!

Voor coaches is deze eendaagse ook geschikt. Uiteraard beoordelen zij niet maar ze hebben wel een oordeel over de kwaliteit van de les. Dat oordeel delen zij niet met anderen, wel met de betreffende leraar. Deze vaardigheid, het effectief kunnen uitspreken van een oordeel en de ontwikkeling kunnen benoemen staat deze dag centraal.

Leraren hebben tijdens hun lessen vijf kernrollen: de rol van gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter. De rol van coach van de leerlingen is daaraan toegevoegd. Tijdens deze studiedag staan de zes rollen centraal. U krijgt de nieuwste inzichten in het leren en dus ook beoordelen van leraren. We bespreken de doorlopende leerlijn van leraren en de leercurve van leraren. Maar wat veel belangrijker is: u leert te bepalen of een leraar de verschillende rollen goed uitvoert, op welk niveau en u leert hoe u het gewenste gedrag in concreet waarneembaar gedrag kunt benoemen. De rubrics gaan ons daarbij helpen!

In de training wordt gebruik gemaakt van lesfragmenten die de verschillende rollen van de docent zeer beeldend en duidelijk illustreren. Deze fragmenten zorgen ervoor dat u de verschillende rollen en de doorlopende leerlijn goed gaat herkennen.

Per fragment:
• bespreken we welk concreet waarneembaar gedrag zichtbaar is met behulp van de rubrics
• leert u kiezen tot welk niveau het gedrag behoort (heeft u te maken met een startende, gevorderde of excellente leraar?)
• bespreken we welke concrete procesgerichte feedback u kunt geven.

Daarnaast maakt u kennis met de (noodzakelijke) bijbehorende lesobservatieformulieren, die het beoordelen en nabespreken efficiënt en effectief maken. U krijgt een introductie op de 6Rollenapp. Deze applicatie vervangt alle papieren formulieren en help ons bij het observeren in de les.