Praktische informatie

  • Voor: leraren PO, VO, MBO, enige digitale vaardigheid vereist (surfen op internet, vaardig met Windows of Mac) .
  • Duur: 2 dagdelen
  • Data: neem contact op
  • Tijden: 13.30-17.00 uur
  • Trainer: Arnold Dubbelman
  • Locatie: regio Utrecht
  • Prijs: € 375,00 incl. digitale materialen, koffie/thee

Eto6QGiG7Q
(Vak)didactisch: 5 uur
Brede professionele basis: 1 uur
Totaal: 6 uur

Training Differentiëren met digitale didactiek – basis

Differentiatie en maatwerk zijn op dit moment belangrijke speerpunten in het onderwijs. Wij willen immers gedifferentieerd, actief, passend, individueel onderwijs aanbieden waarbij we rekening houden met verschillende leerstijlen, interesses en capaciteiten van onze leerlingen. Dit staat in menig visiestuk. Maar de vraag is: “Hoe doe je dit in de praktijk?” Digitale hulpmiddelen kunnen u hiermee helpen.

Nu eindelijk concrete handvatten en digitale werkvormen die werken. Op het gebied van differentiëren en digitale didactiek zijn er namelijk al veel good practices. Die willen we graag met u delen. We starten met een theoretisch overzicht van verschillende gedifferentieerde didactische modellen. Daarna gaan we een concreet lesplan in elkaar zetten. ICT is hierbij een middel om ons doel te bereiken, geen doel op zich.

U leert diverse (ICT) toepassingen die u praktisch kunt inzetten in uw eigen onderwijspraktijk en u gaat naar huis met een concreet lesplan.