Praktische informatie

  • Voor: docenten gammavakken in het VO
  • Duur: 4 dagdelen
  • Data:  volgen
  • Tijden: 14.00-17.30 uur
  • Trainer: 
  • Locatie: regio Utrecht
  • Prijs: € 740,00 incl. digitale materialen, koffie/thee

aqNMg3X8lQ
(Vak)didactisch: 18 uur
Pedagogisch: 2 uur
Brede professionele basis: 2 uur
Totaal: 22 uur

Training Differentiëren in de gammavakken

Om te kunnen omgaan met verschillen en te kunnen differentiëren zou je je de volgende vraag moeten stellen: wie heb je voor je in de klas en wat is de onderwijsbehoefte? Een belangrijke vraag als je rekening wilt houden met verschillen tussen leerlingen. Het is cruciaal dat je je als docent toegerust voelt om daarmee aan de slag te gaan. Differentiatie is niet een eenvoudig trucje dat je toepast. Het vraagt meer van een docent: het gaat om het bewust en doelgericht aanbrengen van verschillen in de manier waarop je leerlingen en klassen benadert.

Docenten zullen zelf actief hun programma, methodes, bronnen en leeractiviteiten aan moeten passen aan de diverse behoeftes van de leerling.

Deze training is specifiek ontworpen voor de docenten van de gammavakken. De voorbeelden die gebruikt worden zullen betrekking hebben op deze vakken. De training biedt tal van praktische handreikingen op het gebied van didactiek, pedagogiek en klassenmanagement om alle leerlingen in uw les zo goed mogelijk op maat te bedienen. Met als doel dat alle leerlingen hun diploma halen. En ook nog op zo’n manier dat ze het gevoel hebben gezien te worden en plezier hebben en houden in het leren.

Maar differentiëren gaat – in onze visie – niet alleen om anticiperen op cognitieve verschillen tussen leerlingen of verschillen in motivatie. Omgaan met verschillen heeft ook te maken met persoonlijke ontwikkeling van de leerling: het uitbouwen van talenten. En – zeker in deze tijd – ook met sociale vorming: het erkennen, waarderen en benutten van verschillen van elkaar.