Praktische informatie

  • Voor: Leraren in PO, VO en MBO met basiskennis m.b.t. differentiëren en digitaal werken: u kunt plaatjes, filmpjes, teksten bewerken en verwerken.
  • Duur: 2 dagdelen
  • Data:  neem contact op
  • Tijden: 13.30-17.00 uur
  • Trainer: Arnold Dubbelman
  • Locatie: regio Utrecht
  • Prijs: € 375,00 incl. digitale materialen, koffie/thee

uUlIq7sFTj
(Vak)didactisch: 5 uur
Brede professionele basis: 1 uur
Totaal: 6 uur

Training Differentiëren met digitale didactiek – gevorderd

Leraren willen meer vrijheid. Leerlingen willen meer afwisseling. Traditionele methoden moeten worden afgewisseld nieuwe digitale mogelijkheden. Deze training leert u hoe u digitale leermiddelen op de goede manier inzet en hoe u de beste resultaten kunt bereiken.

Hoe leermiddelen moeten worden ingezet is punt van discussie en volop in ontwikkeling. Aan de ene kant willen leraren graag de vrijheid om hun eigen onderwijs vorm te geven, zelf te ontwikkelen en soms bestaande methodes te vervangen.

Aan de andere kant willen leraren een duidelijke structuur: alle onderwijsdoelen moeten worden gehaald en aan alle eisen moet worden voldaan. Een reden om juist vast te blijven houden aan bestaande en beproefde methoden.

In deze training leert u om toch zelf aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een digitale les en krijgt u de vaardigheden om een digitale lesmethode te bouwen. U houdt daarbij rekening met het behalen van onderwijsdoelen en eisen en ook met differentiatie en passend onderwijs.