Praktische informatie

Aanbodcode: DWF5OC3kBm
Brede professionele basis: 5 uur
Totaal: 5 uur

Training Lastige gesprekken met ouders

Een goede relatie met de ouders van uw leerlingen is belangrijk. Een optimale samenwerking heeft een positieve invloed op de leerresultaten. Hou behoudt u een goede relatie ook in lastige situaties? Hoe neemt u en houdt u de regie in gesprekken met ouders?

In deze training leert u omgaan met emotionele uitingen en grensoverschrijdend gedrag van de ouder en geeft u meer vertrouwen om de gesprekken met ouders aan te gaan.

.


Op deze trainingsdag ontdekt u wat er voor nodig is om effectieve gesprekken te voeren met allerlei soorten ouders. Het professioneel voeren van oudergesprekken is belangrijk omdat dat het immers het visitekaartje is van uw school. U vertegenwoordig de professie en in alles leert u dat overtuigend vorm te geven. In gesprekken is het belangrijk om de twee onderdelen inhoud en proces goed te bewaken. We gaan deze gesprekselementen verkennen en uitproberen.