Praktische informatie

 • Voor: docenten VO
 • Duur: 3 dagdelen
 • Trainer: Mehmet Okuducu
 • Incompany mogelijk

Aanbodcode: foXhdhLBZV
Vakinhoudelijk: 0 uur
(Vak)didactisch: 16 uur
Pedagogisch:  uur
Brede professionele basis: 1 uur
Totaal: 19 uur

Trianing Opbrengstgericht werken in de les

Hoe kan ik mijn lessen inrichten zodat leren effectiever gaat?
Opbrengstbewust werken is een speerpunt in het Nederlands beleid  met betrekking tot het primair proces. In de klas is vooral het doelgericht aanpassen van het eigen handelen op basis van de analyse van de studievoortgang en daardoor expliciet aan hoge opbrengsten te werken. Dit vraagt om het vooraf formuleren van doelen en om het analyseren van de resultaten. Vervolgens kunt u op basis van uw analyse bewuster omgaan met de verschillen tussen de leerlingen (differentiëren).

Opbrengstbewust werken in de klas kent onderstaande mogelijkheden die in de klas ingezet kunnen worden. U verkent wat precies de leeropbrengsten zijn van bepaalde leeractiviteiten. In de training kunt u tussen de onderstaande mogelijkheden kiezen en het verder verdiepen. Afhankelijk van de keuze van de deelnemers zullen de onderwerpen gebundeld en gedifferentieerd worden aangeboden.

 • Doelgericht werken
 • Cyclisch werken
 • Formuleren van leerdoelen
 • Reflectie
 • Analyse en duiding van resultaten
 • Zicht hebben op resultaat
 • Feedback geven
 • Inzetten van ‘growth mindset’
 • Leerstrategieën ontwikkelen
 • Motivatie aanpakken
 • Sturen op diepgang van leren