Praktische informatie

  • Voor: Leidinggevenden en coaches in het onderwijs
  • PO, VO, MBO
  • Duur: 1 dag
  • Datum: 27 januari 2025
  • Tijden: 10.00-16.00 uur
  • Trainer: Martie Slooter
  • Locatie: regio Utrecht of online, afhankelijk van de richtlijn van het RIVM.
  • Prijs: € 395,- inclusief boek De zes rollen van de leraar

Bekijk hier het nieuwe lesobservatieformulier volgens de systematiek van De zes rollen van de leraar – niveau 1. Alle nieuwe formulieren voor alle niveaus (startende, gevorderde, excellente leraar en coach) inclusief het leerlinggedrag vindt u terug in de Zes rollen app.

Studiedag voor coaches

Deze studiedag is voor alle coaches die een opleiding tot coach gevolgd hebben en/of bekend zijn met ‘De vijf rollen van de leraar’ (2009, Martie Slooter). De dag is bedoeld om technieken aan te scherpen, nieuwe inzichten te krijgen, opnieuw te ervaren wat jouw kwaliteiten zijn en met elkaar te werken aan onze professie. Dit keer staat de dag in het teken van ‘De zes rollen van de leraar’. De herschreven versie van De vijf rollen van de leraar en de Piramide© geïntegreerd. Je bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Het beoordelen van lessen van leraren en het ontwikkelingsgericht feedback geven zijn vaardigheden die je in deze dag verdiept. Het is belangrijk dat je je bij het observeren  niet laat leiden door jouw gevoel of een eventuele vooringenomenheid. Een objectief oordeel is gebaseerd op concreet waarneembaar gedrag. De systematiek van De zes rollen van de leraar (2018, Martie Slooter) gaat je hierbij helpen. Nog nooit was observeren zo eenvoudig!
Deze dag wordt ook aangeboden voor beoordelaars. Uiteraard beoordeel je als coach niet maar je hebt wel een oordeel over de kwaliteit van de les. Dat oordeel deel je niet met anderen dan de betreffende leraar. Deze vaardigheid, het oordelen staat deze dag centraal.

Leraren hebben tijdens hun lessen vijf kernrollen: de rol van gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter. De rol van coach van de leerlingen is daaraan toegevoegd. Tijdens deze studiedag staan de zes rollen centraal. Je krijgt de nieuwste inzichten in het leren en dus ook beoordelen van leraren. We bespreken de doorlopende leerlijn van leraren en de leercurve van leraren. Maar wat veel belangrijker is: je leert te bepalen of een leraar de verschillende rollen goed uitvoert, op welk niveau en je leert hoe je het gewenste gedrag in concreet waarneembaar gedrag kunt benoemen. De rubrics gaan ons daarbij helpen!

In de training wordt gebruik gemaakt van lesfragmenten die de verschillende rollen van de docent zeer beeldend en duidelijk illustreren. Deze fragmenten zorgen ervoor dat je de verschillende rollen en de doorlopende leerlijn goed gaat herkennen.
Per fragment:
• bespreken we welk concreet waarneembaar gedrag zichtbaar is met behulp van de rubrics
• leer je kiezen tot welk niveau het gedrag behoort (heb je te maken met een startende, gevorderde of excellente leraar?)
• bespreken we welke concrete procesgerichte feedback je kunt geven.

Daarnaast maak je kennis met de (noodzakelijke) bijbehorende lesobservatieformulieren, die het beoordelen en nabespreken efficiënt en effectief maken. Je krijgt deze dag ook een introductie op de 6Rollenapp. Deze applicatie vervangt alle papieren formulieren en help ons bij het observeren in de les.