Praktische informatie

Aanbodcode: 00901-03535
Vakinhoudelijk: 8 uur
(Vak)didactisch: 14 uur
Pedagogisch: 6 uur
Brede professionele basis: 4 uur
Totaal: 32 uur

Opleiding voor coaches – coach van de zes rollen van de leraar

In deze training gaan we werken aan het verfijnen van jouw observatiemogelijkheden van lerarengedrag: we betrekken namelijk het leerlingengedrag bij de observatie. Hierdoor staat de interactie centraal. Bij het observeren maken we gebruik van de rubrics van De zes rollen van de leraar (2018) en daar waar mogelijk de Zes rollen-app ©. Die combinatie maakt het mogelijk om ontwikkelingsgerichte feedback te geven. Ook maakt het inzichtelijk welke stappen de leraar kan zetten om zijn lessen op een hoger niveau te krijgen waardoor hij eigenaar wordt van zijn eigen leerproces. Vervolgens ondersteunen wij in de rol van coach die ontwikkeling.
In deze training gaan we uitgebreid in op de nieuwste inzichten in de leercurve van leraren, de doorlopende leerlijn voor leraren en het cumulatieve karakter van de rollen.

De kwaliteit van de lessen komt op een hoger niveau omdat de gedragsindicatoren voor een goede les op 4 niveaus voor ons zo herkenbaar en concreet zijn en daardoor ook eenvoudig te leren. De 4 niveaus betreffen de indicatoren voor een startende, gevorderde, ervaren en excellente leraar. Dus ook de leraar als coach komt aan bod.
Geïnteresseerd? Ga meteen aan de slag met de inhoudelijke concreetheid van lerarengedrag volgens de systematiek van De zes rollen van de leraar.