Blog februari 2017
Martie Slooter feliciteert en bedankt nieuwe Excellente scholen

Tabor College d’Ampte (Hoorn) 
D’Ampte is met recht uitgeroepen tot Excellente School VMBO – basis en kader. Het was een eer om mee te werken aan de academie van D’Ampte en het trainen van de trainers en het coachen van de teamcoaches. Wat een geweldig resultaat. De school heeft het niveau van de docenten beoordeeld aan de hand van de Vijf rollen van de Leraar en verbeterd volgens de Piramide ontwikkeld door Martie Slooter.

De Lingeborgh (Geldermalsen)
Directeur Van der Vlies: “Het grootste compliment zit wat mij betreft in de laatste zin van het rapport: ‘De school toont ook oog voor de zwakke kanten en is als organisatie gericht op leren en verder ontwikkelen’. Martie Slooter Consultancy bedankt De Lingeborgh voor de mogelijkheid hieraan mee te werken door het MT te begeleiden en de docenten en coaches te trainen (volgens De vijf rollen van de Leraar) en mee te werken aan het IPB.

Ook op weg naar excellentie?
Laat u helpen door de systematiek van “De Vijf Rollen van de Leraar” en “De Piramide”, beide ontwikkeld door Martie Slooter. Neem contact op met Martie Slooter om de mogelijkheden samen te verkennen. Een beproefde manier die al in veel scholen tot succes heeft geleid.