Blog september 2018

Coach in het onderwijs

Wil je als schoolopleider beginnende leraren een optimale start bieden? Of wil je als leraar collega’s coachen en begeleiden? Dan is een opleiding tot coach in het onderwijs iets voor jou! Coaching is een waardevol en krachtig instrument om jezelf verder te professionaliseren. Daarnaast biedt het je de mogelijkheid om jezelf te verbreden binnen je functie én draagt het bij aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van leraren. Hierdoor kunnen niet alleen jouw persoonlijke doelen sneller verwezenlijkt worden, maar ook die van je collega’s en de onderwijsorganisatie.Wil je als schoolopleider beginnende leraren een optimale start bieden? Of wil je als leraar collega’s coachen en begeleiden? Dan is een opleiding tot coach in het onderwijs iets voor jou! Coaching is een waardevol en krachtig instrument om jezelf verder te professionaliseren. Daarnaast biedt het je de mogelijkheid om jezelf te verbreden binnen je functie én draagt het bij aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van leraren. Hierdoor kunnen niet alleen jouw persoonlijke doelen sneller verwezenlijkt worden, maar ook die van je collega’s en de onderwijsorganisatie.

Persoonlijke talenten en ambities
De onderwerpen betreffen het voorbereiden en geven van lessen tot het begeleiden en coachen van leerlingen. Leraren in het onderwijs hebben een prachtig, uitdagend en veelzijdig beroep, eentje om trots op te zijn. Maar de werkdruk ligt hoog en er wordt steeds meer verwacht. Leraren krijgen vaker een opvoedende rol, kunnen te maken krijgen met overvolle en drukke klassen en krijgen een groter wordend takenpakket. Hierdoor is het soms lastig om nog over persoonlijke ambities en talenten na te denken.

Waarom coach in het onderwijs?
Ben je zelf leraar en wil je anderen in de school helpen met het waarmaken van hun ambities en het benutten van hun talenten? Als coach in het onderwijs leer je om collega’s professioneel te begeleiden en help je ze zich te ontwikkelen binnen hun functie. Door coaching kun je collega’s bewuster laten worden van hun manier van lesgeven en wat hieraan ontwikkeld kan worden. Hiermee zorg je direct en indirect voor betere resultaten voor je collega’s, de school en de leerlingen.Coach in het onderwijs

Wie kan coach worden?
Een opleiding tot coach is geschikt voor degenen die naast het lesgeven een andere uitdaging zoeken. Het coachen kan een onderdeel worden van je werk dat je veel voldoening geeft. Je brengt een extra dimensie aan binnen je functie als leraar. Hiermee lever je een belangrijke bijdrage aan een lerende organisatie, geef je je ervaren collega’s het werkplezier terug en voorkom je (vaak) dat nieuwe collega’s voortijdig vertrekken.Voor professionele coaching is een aantal vaardigheden belangrijk. Coachen vereist zelfkennis, zelfvertrouwen en compassie. Daarnaast is intuïtie erg belangrijk. Hoe kun je je intuïtie optimaal en effectief inzetten? Iedereen die werkzaam is binnen het onderwijs kan een opleiding tot coach volgen, zowel leraren als schoolopleiders.

Wat leer je tijdens de opleiding tot coach?
Hoe word je een goede coach? Met de verschillende niveaus van de opleiding tot coach in het onderwijs werk je opbouwend aan jouw coachingsvaardigheden. Allereerst leer je de basisvaardigheden van het coachen. Hoe stem je goed af op een ander? Hoe begeleid je iemand zonder oordeel? Vervolgens ga je daadwerkelijk coachen en onderzoek je welke elementen voor effectieve coaching nodig zijn. Het leren reflecteren, geven van feedback en voeren van reflectieve gesprekken zijn hiervoor belangrijke aspecten. Uiteindelijk verdiep je je in de inhoudelijke kant van het lesgeven waar ‘De zes rollen van de leraar (2018) centraal staan, waardoor je ook je eigen vaardigheden hierin verbetert. Door coaching help je dus niet alleen je collega’s, maar verrijk je ook jezelf als leraar.

Opleiding tot coach in het onderwijs
De Martie Slooter Academie biedt een complete opleiding voor leraren aan die bestaat uit zes onderdelen: ‘Opleiding voor schoolopleider’, ‘Basis’, ‘Gevorderd’, ‘Excellent’ en ‘Masterclass voor coaches’. Hierbij is ‘Coachen op De zes rollen van de leraar’ onlangs toegevoegd. Deze opleidingen geven je de kennis, vaardigheden en attitude voor het coachen van leerkrachten in het basisonderwijs, het coachen van leraren in het voortgezet onderwijs en het coachen van leraren in het mbo.

Coach in het onderwijs

Opleiding voor schoolopleiders
Als schoolopleider weet je als geen ander hoe belangrijk de begeleiding van startende leraren in het onderwijs is. Maar ook ervaren leraren hebben soms een opfrismoment nodig. Met de systematiek van ‘De zes rollen van de leraar’, leer je collega’s opleiden en begeleiden in hun lespraktijk. De inhoud bevat dan ook vaardigheden die in een les effectief zijn: contact maken en houden, leiderschapsgedrag, doelen stellen, didactisch en pedagogisch handelen en het reflecteren op het leerproces.

Basis – Opleiding voor coachesBen je leraar of beginnend coach en wil je graag anderen binnen de school coachen? Met de basisopleiding tot coach in het onderwijs leer je wat coachen wel en niet is en waar professionele coaching aan voldoet. Hoe voer je bijvoorbeeld een effectief coachingsgesprek? Je leert meer over de basis van coachen. Aan het eind van de opleiding weet je hoe je een intake houdt, een coachingscontract opstelt en hoe je een effectief coachingsgesprek voert waarbij er concrete afspraken gemaakt worden. Kortom, de meest effectieve wijze van coachen.

Gevorderd – Opleiding voor coachesDe opleiding voor coaches gevorderd brengt je als coach naar de volgende stap. Je leert coachen op belemmerende opvattingen en overtuigingen. Hiermee leer je niet alleen kijken op de oppervlakte, maar ga je ook de diepte in. Oftewel: coachen onder de waterlijn. Je kunt startende leraren, zijinstromers en ervaren leraren coachen.

Excellent – Opleiding voor coachesWil je een extra verdiepingsslag maken? In de opleiding voor coaches excellent verdiep je jouw kennis, vaardigheden en houding ten aanzien van het coachen van ervaren leraren. Je maakt kennis met een aantal technieken uit de psychologie die toepasbaar zijn in de praktijk en je krijgt handvatten mee om ook op moeilijke terreinen begeleiding te kunnen bieden. Je leert meer over nieuwe theorieën en de relatie tussen intuïtie en empathisch reageren.

Masterclass voor coaches – bipolaire levenshouding
Ben je een excellente coach en heb je je de coachingsvaardigheden eigen gemaakt? In de masterclass voor coaches wordt een mix meegegeven van inzichten uit wetenschappelijke studies psychologie én verschillende coachingstechnieken.

De zes rollen van de leraar – Opleiding voor coachesCoach in het onderwijs
De opleiding tot coach van de zes rollen van de leraar is gebaseerd op de meest actuele, wetenschappelijke inzichten over hoe leerlingen leren. Naast de basisvaardigheden van de leraar als coach, wordt in deze opleiding gewerkt met de leerlijn van de leraar. De vijf rollen van de leraar en de Piramide samengebracht in een duidelijke en herkenbare indeling: de zes rollen van de leraar.

Betere kwaliteit school, leraar en leerling
Een goede coach in het onderwijs is goud waard. Bij het coachen van leraren ben je niet alleen bezig met het welbevinden en de persoonlijke ambities van de leraar zelf, maar ook met de kwaliteit van de school waar je werkt. Leraren vallen minder snel uit, hun effectiviteit neemt toe en daarmee nemen ook de leerlingresultaten toe. Als coach versterk je de kenmerken van een lerende organisatie, omdat de mensen die je coacht werkelijk veranderen. De algehele kwaliteit van het onderwijs verbetert en vernieuwing wordt gestimuleerd.