BLOG OKTOBER 2019
LESOBSERVATIES

In één dag leren observeren, beoordelen en feedback geven
Het beoordelen van lessen en leraren en het ontwikkelingsgericht feedback geven zijn vaardigheden die u in een dag onder de knie krijgt. Het is belangrijk dat u zich bij het beoordelen niet laat leiden door uw gevoel of een eventuele vooringenomenheid. Een objectief oordeel is gebaseerd op concreet waarneembaar gedrag. De systematiek van De zes rollen van de leraar gaat u hierbij helpen. Nog nooit was beoordelen zo eenvoudig!

Training met boek
Bij de training Beoordelen van en feedback geven aan leraren ontvangt u het boek De zes rollen van de leraar (2018, Martie Slooter).
Er zijn extra data ingepland voor deze ééndaagse training op 22 november en 13 december zodat u extra snel aan de slag kunt.

Bekijk hier een voorproefje: download het nieuwe lesobservatieformulier – niveau 1 voor het beoordelen met de Zes rollen van de leraar

De nieuwe formulieren voor alle niveaus (startende, gevorderde, excellente leraar en coach) inclusief het leerlinggedrag vindt u terug in de Zes rollen app.
Deze training is geschikt voor leidinggevenden en voor coaches in het onderwijs.
In de training wordt de systematiek van de Zes rollen van de leraar gebruikt en wordt ook gewerkt met de zes rollen-app.