Praktische informatie

  • Voor:  Leraren in PO, VO, MBO, HBO
  • Duur: 3 dagdelen
  • Data: incompany mogelijk
  • Locatie: regio Utrecht
  • Prijs: € 555,00 incl. digitale materialen, koffie/thee en lunch.

Motivatie versterken met groeimindset

In deze training werkt u met de baanbrekende inzichten van Carol Dweck in het beïnvloeden van de werkhouding en motivatie van leerlingen. U leert hoe u zelf die invloed kunt vergroten en leerlingen dus kunt stimuleren tot grotere inzet en betere prestaties. Taal is daarbij heel belangrijk: wat zegt u wel, wat kunt u beter niet zeggen, hoe geeft u zelfvertrouwen, hoe voorkomt u dat leerlingen blokkeren (‘Ik kan het toch niet!’)? Een eenvoudig trucje is het niet, maar hoe meer u zich bewust wordt van uw eigen mindset, des te beter kunt u leerlingen helpen te groeien.

De Amerikaanse psychologe Carol Dweck is wereldberoemd vanwege haar onderzoek naar motivatie. Al meer dan dertig jaar houdt ze zich bezig met de relatie tussen motivatie en prestaties. De inzichten die zij heeft verworven hebben verregaande gevolgen voor de aangewezen manier om kinderen op te voeden tot gemotiveerde volwassenen.

Met haar onderzoek ontdekte Dweck de belangrijkste oorzaken van faalangst en motivatieproblemen en toonde ze op overtuigende wijze aan hoe we deze houding kunnen voorkomen en corrigeren.

Dweck legt uit dat het niet alleen onze vaardigheden en talenten zijn die voor succes zorgen, maar ook onze statische of op groei gerichte mindset. Ze maakt duidelijk waarom het prijzen van de intelligentie en het talent van onze kinderen niet bevorderlijk is voor hun zelfvertrouwen en prestaties, maar hun succes zelfs in de weg kan staan. Met de juiste instelling kunnen we onze kinderen motiveren en hen helpen op school beter te presteren, en tegelijk op persoonlijk en professioneel vlak onze eigen doelen bereiken.

In de eerste twee dagdelen wordt u meegenomen in het gedachtegoed van Carol Dweck over mindset. De inzichten van Dweck worden geplaatst binnen het geheel van motivatietheorieën (o.a. Pygmalion effect, Ryan & Deci). Ook oefenen we in het geven van groeigericht feedback. In deze twee bijeenkomsten ontwikkelt u een plan om een groep leerlingen in een positievere werkhouding te krijgen. Gekoppeld hieraan bepalen hoe we het effect willen gaan meten van die interventie.

In de derde en laatste bijeenkomst verdiepen we ons opnieuw in de werking van de positieve psychologie en de basis ervan in het breinleren. We betrekken hierbij onze eigen recente ervaringen met de interventie op de eigen school.