Praktische informatie

Aanbodcode: VcpeUnAtAL
Totaal: 20 uur

Scholing docentbegeleider (deel B) – de coach van de startende leraren

U als docentbegeleider van startende leraren weet als geen ander hoe belangrijk en cruciaal de begeleiding is in de eerste periode. Herinnert u zich nog uw eigen startperiode? Maar ook de valkuilen daarin? Daarnaast is de kans op (snel) afhaken groot. Dat terwijl het werken in het onderwijs een prachtige kans en uitdaging is om bij te dragen aan zowel de ontwikkeling van kinderen als de samenleving. En een kans op een mooie (en lange) carrière op uw school.

Welke vaardigheden heeft u nodig om de nieuwe collega versneld op de rails te krijgen? En bovendien te motiveren voor de start op uw school? Hoe gaan we om met de praktijksituatie van de startende leraar en hoe stemmen wij daar op af? We bespreken succesfactoren die, zoals uit onderzoek gebleken is, aantoonbaar bijdragen aan het succes van uw nieuwe collega. We werken met de systematiek van ‘De zes rollen van de leraar'(2018, Martie Slooter).

We werken aan inhoudelijke thema’s de basisvaardigheden van leraren in de dagelijkse lespraktijk. Gebaseerd op de rollen van gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter.  Die zijn opgenomen als rubrics in deze training. We zijn ook in staat om verder te gaan dan niveau 1 van de rubrics, dus ook de opstap naar meer specifiekere ontwikkeling zoals het werken aan vakinhoud, vakdidactiek en het monitoren van het leerproces van leerlingen.