Praktische informatie

  • Voor: startende leraren, OOP’ers en hun begeleiders/coaches
  • PO, VO, MBO
  • Trainer: Martie Slooter

Het Starterstraject van Martie Slooter Academie bestaat uit:

Deel A: Training De vijf rollen van de leraar (deel A)

Deel B: Scholing docentbegeleider (deel B)

Training voor startende en nieuwe leraren – inductieprogramma Martie Slooter Academie

Hoe zorgt u ervoor dat uw schoolorganisatie goed is voorbereid op de komst van nieuwe leraren en dat u effectief investeert in de professionele kwaliteit van die leraren?

Onderzoek en ervaring wijst uit dat de optimale voorbereiding voor de nieuwe leraar een combinatie is van enerzijds een training en anderzijds begeleiding van de opleider/coach op school. De Martie Slooter Academie biedt een pakket aan waar uw school stevig mee in de startblokken staat. (1) Het betreft een beleidsdocument dat u voor uw school passend maakt. Het document beschrijft de aanpak van drie jaar van het inductieprogramma, de verschillende rollen van een ieder die hierbij betrokken is, het tijdpad, de beoordeling en de manier waarop geëvalueerd moet worden. (2) Een onderdeel van het programma is de training. We bespreken de rubrics van De zes rollen van de leraar (2018), de bijbehorende overtuigingen, we oefenen door te doen en maken uiteindelijk samen met de leraar een POP. (3) Deze POP wordt gedeeld met de coach zodat de coaching optimaal gericht is op de ontwikkeling van de leraar. (4) De coach bezoekt de lessen om de ontwikkeling van de leraar te monitoren en samen werken zij stap voor stap aan de gewenste professionalisering. De coach gebruikt daarbij de Zes rollen-app en kan zo de ontwikkeling digitaal volgen. (5) De school faciliteert intervisie bijeenkomsten.
Door deze integrale benadering staat de leraar meteen met zelfvertrouwen voor de klas, omdat hij is voorbereid op wat er gaat komen, weet wat er van hem wordt verwacht en zicht heeft op zijn kwaliteiten. We proberen zoveel als mogelijk ‘trail and error’ te voorkomen. Met onze benadering staan de meeste leraren rond december positief en professioneel voor de klas. Dat is niet alleen voor hemzelf geruststellend, maar ook voor de leerlingen en voor uw school. Er is nog een reden voor een goed starterstraject: met dit inductieprogramma voorkomt u vroegtijdig uitvallen.

Inductieprogramma MartieSlooterAcademie

Dit traject bestaat uit:

*Heeft uw school geen opleider/coach voor de startende collega’s? Dan is het zeker de overweging waard om deze coachrol door de trainer van de MartieSlooterAcademie te laten vervullen. Goede coaching bij de start is essentieel en één van de succesfactoren ! U kunt contact opnemen over de mogelijkheden.

Incompany

Zijn er veel starters op uw school? Neem dan contact op met Martie Slooter voor een incompany uitvoering van het traject op uw school.