Praktische informatie

  • Voor:  zowel voor coaches als leidinggevenden met beheersing van basisvaardigheden
  • PO, VO, MBO
  • Duur: 5 dagen
  • Data: 18 oktober en 3 december 2024, 16 januari, 12 maart en 14 april 2025
  • Tijden: 10.00-16.00 uur
  • Trainer: Martie Slooter
  • Locatie: regio Utrecht
  • Prijs: €2.180,- inclusief digitale materialen, koffie/thee en lunch. Inclusief het boek “De zes rollen van de leraar” van Martie Slooter (2018) en een reflectiemoment met my Insight out.

WMaMvJLWxL
Vakinhoudelijk: 10 uur
(Vak)didactisch: 14 uur
Pedagogisch: 8 uur
Brede professionele basis: 15 uur
47 uur totaal

Opleiding voor coaches in het onderwijs – gevorderd

Je bent als coach weer toe aan de volgende stap. Namelijk nog meer halen uit coachen. Niet alleen als het gaat om opvattingen. Maar ook als het gaat om overtuigingen en identiteit. Wil je nu werken met de auteur van het boek De zes rollen van de leraar (2018) dan is dit jouw vervolgstap Het boek is inmiddels onmisbaar in het onderwijs omdat het de complexiteit van lessen ineens voorspelbaar maakt. Coachen richt zicht op het bewust worden van gedrag, de effectiviteit van de interactie tussen leraar en leerlingen. Is de leraar zich bewust van wat hij oproept en teweeg brengt? Hoe zorg je voor een gedragsverandering? En hoe borg je vervolgens die verandering? Je leert onder andere het coachen van verschillende doelgroepen zoals zij-instromers, startende leraren en ervaren leraren.

In de basisopleiding heb je geleerd een reflectief coachingsgesprek te voeren met ‘ het effectieve kaartje’. In deze Opleiding voor coaches gevorderd verdiepen we zowel jouw kennis als vaardigheden. We gaan de stappen uitbreiden met vaardigheden die je zoal nodig hebt om naast startende leraren en zij-instromers ook ervaren leraren te coachen. Bijvoorbeeld een ervaren leraar die nieuw is in de school maar door de leerlingen behandeld wordt als een startende leraar. De verdieping ervaar je ook doordat we verder gaan met (al of niet belemmerende) overtuigingen van de ander en van ons zelf. Daarvoor gebruiken we de modellen van McClelland en Marijke Lingsma en voor zelfreflectie op een diep niveau: my Insight out.

In deze module koppelen we alle vaardigheden concreet aan ‘De zes rollen van de leraar’ (2018, Martie Slooter). De inhoud van onze gesprekken wordt zoveel professioneler omdat we een begrippenkader hebben over de doorlopende leerlijn voor leraren. Kortom, al onze coachende vaardigheden worden ondersteund door deze inhoud. Hierdoor heb jij inzicht in de het functioneren van leraren en weet je ook hoe hij zich kan ontwikkelen. Hiervoor gebruiken we de rubrics uit De zes rollen van de leraar.

Bij de Opleiding tot coaches gevorderd ontwikkelen we tegelijkertijd diep zelfinzicht over je eigen doorlopende leerlijn als coach. Kenmerkend aan jouw werkwijze wordt dat inhoud en persoonlijke emotionele ontwikkeling worden geïntegreerd. Naast inzicht in je eigen ontwikkeling, die van mede-cursisten, weet je ook waar ontwikkelstappen liggen bij de leraar. Hiervoor gebruiken we de rubrics uit De zes rollen van de leraar en my Insight out.

De toegevoegde waarde van deze module is dat we aan de hand van lesfragmenten leren observeren waar het lerarengedrag in uitblinkt en wat de leerlingen als reactie daarop doen. We kunnen dan met behulp van de rubrics de volgende stap van de leraar samen verkennen en benoemen.

In deze opleiding ervaren en bespreken we de grenzen van mensen bij veranderingen. Uiteraard besteden we ook aandacht aan onze eigen thema’s met grenzen.

Reacties van andere deelnemers:
  • Ik heb een beter beeld van hoe ik om kan gaan met verschillen tussen collega’s (LIO, zij-instromer, docent met ervaring). En vervolgens weet ik hoe ik een collega kan confronteren met behoud van relatie. Tenslotte was het prettig om zaken die al bekend waren (bijvoorbeeld de escalatieladder) nog even op te frissen.