Praktische informatie

  • Voor: coaches en toekomstige intervisoren in het onderwijs PO, VO, MBO
  • Duur: 2 dagdelen
  • Trainer: Joke Nederlof / Martie Slooter
  • Incl. DE ZES ROLLEN VAN DE LERAAR INTERVISIEKAARTEN van Martie Slooter (2020).

Intervisie

Intervisie is een krachtige manier om samen met collega’s op een professionele, methodische manier te kijken naar wat niet lekker loopt in jouw les. Door het stellen en beantwoorden van verhelderende vragen neem je de situatie op een gestructureerde manier onder de loep en komt er zicht op mogelijke oplossingen. Daarbij reflecteer je steeds op je eigen gedrag en je interactie met de leerlingen: wat doe ik in deze lessituatie en wat is het effect daarvan?

Werken met de intervisiekaarten van de auteur van het boek ‘De zes rollen van de leraar’ (2018)? Hierbij van harte uitgenodigd.

Bij veel scholen volgen nieuwe docenten een inductieprogramma. Onderdelen daarvan zijn trainingen, coaching en ook intervisie. In deze training leer je alles over intervisie.

In deze twee dagdelen leer je wat de rol van een intervisor is. Wat zijn de voorwaarden voor intervisie? Hoe voer je een effectief intervisiegesprek? Welke basisvaardigheden heb je nodig om de ander inzicht te geven in het eigen gedrag? Wat kun je je in jouw rol als intervisor verwachten en wat kom je zoal tegen tijdens een traject?

Je krijgt handvatten om meteen aan de slag te gaan met de eerste intervisiebijeenkomst. Je werkt met de handige kaartjes die naadloos aansluiten bij het boek ‘De zes rollen van de leraar’ (2018, Martie Slooter). Met het concrete stappenplan voor een intervisiebijeenkomst ben je ervan verzekerd dat het gesprek effectief en resultaatgericht is. In de training komt ook aan bod hoe je intervisie in de school succesvol opzet.