Praktische informatie

  • Voor: leraren in het onderwijs PO, VO, MBO die de training Beeldcoaching hebben gevolgd
  • Duur: 3 dagen
  • Tijden: 10.00-16.00 uur
  • Trainer: Martie Slooter
  • Locatie: regio Utrecht of online, afhankelijk van de richtlijn van het RIVM
  • Prijs: €1.150,00 inclusief digitale materialen, koffie/thee en lunch. Inclusief het boek “De zes rollen van de leraar” van Martie Slooter (2018) en waar mogelijk de inzet van de Zes rollen-app©.

Beeldcoaching verdieping – NIEUW!

Heb je de training Beeldcoaching bij Christine Brons gevolgd? Dan kun je nu verder!

Jij bent de expert in het maken van lesfragmenten, het observeren van lerarengedrag en het voeren van een coachingsgesprek.

In deze training gaan we werken aan het verfijnen van jouw observatiemogelijkheden van lerarengedrag: we betrekken namelijk het leerlingengedrag bij de observatie. Hierdoor straat de interactie centraal en kun je heel eenvoudig ontwikkelingsgerichte feedback geven. Bij het observeren maken we gebruik van de rubrics van De zes rollen van de leraar (2018). We verdiepen ons in het geven van ontwikkelingsgerichte feedback zodat de leraar zelf zijn ontwikkeling kan sturen. Vervolgens ondersteunen wij die ontwikkeling.

Voor inhoudelijke informatie over de nieuwste inzichten in de leercurve van leraren, de doorlopende leerlijn voor leraren gebruiken wij het boek De zes rollen van de leraar (2018).

De kwaliteit van de lessen komt op een hoger niveau omdat de gedragsindicatoren voor een goede les op 4 niveaus voor ons zo concreet zijn en daardoor ook eenvoudig te leren. De 4 niveaus betreffen de indicatoren voor een startende, gevorderde, ervaren en excellente leraar. Dus ook de leraar als coach komt aan bod.

Geïnteresseerd? Ga meteen aan de slag met de inhoudelijke concreetheid van lerarengedrag volgens de systematiek van De zes rollen van de leraar.

De opleiding tot coach- coachen in de ontwikkeling van de zes rollen van de leraar geeft jou de nieuwste kennis over de overzichtelijke leerlijn van de leraar: de rubrics van de zes rollen van de leraar. De zes rollen van de leraar (2018) zijn gebaseerd op de meest actuele, wetenschappelijke inzichten over hoe leerlingen tot leren komen. In deze opleiding gaan we als coach niet alleen in op basiskennis, -vaardigheden en overtuigingen van de leraar, maar werken we juist met de leerlijn van de leraar die in onze praktijk zo voor de hand ligt.

Je gaat ervaren dat samen reflecteren aan de hand van de gekozen fragmenten eenvoudiger is zodra we de concreetheid van de rubrics gaan inzetten.

Aan de slag met leraren die zelf richting willen geven aan hun ontwikkeling en wij die hen daarbij  willen ondersteunen!